O nás

Medica Group

O NÁS


Společnost Medica Group s.r.o. představuje síť spolupracujících a vzájemně se podporujících zdravotnických zařízení, lékařských ambulancí, laboratoří, lázeňských a rehabilitačních zařízení poskytující zdravotní a sociální služby.

Vlastní spolupráce mezi zdravotnickými zařízení probíhá na několika úrovních.

Základem spolupráce je vytvoření virtuálního holdingového sdružení, které bude společně hájit zájmy svých členů, poskytovat právní poradenství, pomoc při jednáni s úřady, zdravotními pojišťovnami. Takto vzniklé sdružení samostatných zdravotnických zařízení má výrazně větší potenciál v jednání vůči plátcům zdravotní péče a dalším institucím.

Další úrovní spolupráce zainteresovaných zdravotnických zařízení je pro klienty a partnery zajištění širokého spektra nadstandartní a prémiové zdravotní péči, cílených preventivních zdravotních programů a to napříč širokým spektrem zdravotnických odborností.

Naším standardem je zajistit našim klientům ošetření a vyšetření na nejvyšší úrovni ve vybraných zdravotnických zařízeních a ve vzájemné spolupráci s cílem zlepšit výsledný zdravotní stav.

Veškerou koordinaci a organizaci potřebné zdravotní péče v našich smluvních zařízeních se snažíme realizovat v časném termínu, s minimálním čekáním a snahou o osobní přístup a maximální soukromí.

Pro jednotlivé typy členství a formy spolupráce dále nabízíme a v průběhu času budeme ve spolupráci s partnery dále rozšiřovat spektrum benefitů a slev, jak na zdravotnické produkty, zdravotnické přístroje, zdravotnický materiál, potravinové doplňky a další specializované služby , tak na široké spektrum nezdravotnických produktů a služeb(např. slevy na nákup vozidel, hotelové služby, pobyty a na řadu dalších).

NAPIŠTE NÁM