Rehabilitace

REHABILITACE


Nerest


Zabýváme se diagnostikou, prevencí a léčbou funkčních poruch a bolestivých stavů pohybového aparátu. Náš tým je tvořen lékaři v odbornostech rehabilitační a fyzikální medicína a neurologie a také vysoce kvalifikovanými fyzioterapeuty s vysokoškolským, a dalším prohlubujícím vzděláním, v oboru fyzioterapie. Provozujeme také ambulanci lymfologie se specializací na léčbu pacientů s lymfologickými obtížemi.

Díky kombinaci odborností a provázanosti na fyzioterapii naše zařízení nabízí komplexní péči centralizovanou na jedno místo.

Zdravotnické zařízení NEREST s.r.o. je moderní zdravotnické zařízení poskytující komplexní odbornou péči v oboru rehabilitační a fyzikální medicína, neurologie a fyzioterapie. Zdravotnické zařízení je zaměřeno na poskytování zdravotních služeb celostním přístupem s využitím moderních medicínských postupů s přidanou hodnotou proklientského přístupu.

Nerest

Arcada – neurorehabilitační centrum


ARCADA NeuroMedical je moderní neurorehabilitační centrum.

K intenzivní neurorehabilitaci využíváme jako jediní v České republice nejmodernější světové koncepty INFS-TheraSuit, oblečkový systém TheraTogs, M.A.C. Integrated, C.I.M. Therapy, hyperbarickou komoru, oxygenoterapii, robotickou rehabiltaci, kraniosakrální terapii a další .

Uvedené koncepty jsou určené celému spektru klientů s neurologickým onemocněním, PAS, ADHD, ADD a dalším.

ARCADA NeuroMedical Center využívá komplexní a vysoce specializované rehabilitační programy, určené celému spektru klientů s neurologickým onemocněním a terapeuté mají k dispozici nejmodernější vybavení z celého světa.

Záleží nám na tom, aby se o naše klienty starali odborníci s bohatými zkušenostmi ve svém oboru, proto náš zkušený tým fyzioterapeutů, ergoterapeutů, kranioterapeutů a dalších odborníků je vysokou garancí komplexního, vysoce specializovaného přístupu k léčebné rehabilitaci.

Arcada – neurorehabilitační centrum